sobrenosostros

Política de Privacitat

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre la protecció de dades de caràcter personal (LOPD), LESSEPS MOTOR SL (en endavant Grup Lesseps) informa els usuaris que:
Grup Lesseps ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries. Les Dades de caràcter personal que recull són objecte de tractament automatitzat i s’incorporen al fitxer corresponent, denominat “Grup Lesseps”, degudament registrats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
La recollida i tractament automatitzat de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que en el seu cas s’estableixi amb Grup Lesseps com l’acompliment de les tasques d’informació, formació, comercialització (tasca aquesta última sempre identificada com a tal) i altres activitats pròpies del grup.
Les Dades de caràcter personal tractades al fitxer “Grup Lesseps” únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donar compliment a la / les finalitat / s anteriorment exposada / es.
En aquells casos en què Grup Lesseps figuri com a encarregat del tractament assumeix les obligacions establertes a la LOPD a l’efecte i manifesta que únicament tractarà les dades conforme a les instruccions del responsable del tractament i que no les aplicarà o utilitzarà amb fins diferents dels que figurin en el contracte celebrat a l’efecte.
L’usuari podrà, en tot moment, exercitar els drets reconeguts a la LOPD, d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. L’exercici d’aquests drets pot realitzar-lo per correu electrònic a o per telèfon al 628.226 963. També poden exercitar aquests drets en els termes que la normativa aplicable estableix i que pot consultar a www.agpd.es.