sobrenosostros

Avís legal i Política de privacitat

Seguint els principis de licitud, lleialtat i transparència, posem a la seva disposició la present Política de Privacitat.

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?

Nom de l’empresa: GRUP LESSEPS
CIF: B58608738
DOMICILI: Av. Vallcarca 77 (Barcelona)
E-mail: info@gruplesseps.com
Telèfon: 93 285 75 75

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A GRUP LESSEPS tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de gestionar la relació contractual que ens uneix, gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licita, facilitar als interessats ofertes dels nostres serveis i / o productes del seu interès i / o gestionar la seva candidatura.

Per quant de temps conservarem les seves dades personals?

Les seves dades, seran conservades el temps mínim necessari per a la correcta prestació del servei ofert, així com per atendre les responsabilitats que es poguessin derivar d’aquest i de qualsevol altra exigència legal.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades personals pot ser l’execució d’una relació contractual potencial i / o subscrita, l’interès legítim, l’habilitació legal i / o el consentiment del propi interessat. Les dades que li sol·licitem són adequades, pertinents i estrictament necessàries i en cap cas està obligat a facilitar, però la seva no comunicació podrà afectar a la finalitat del servei o la impossibilitat de prestar-lo.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

GRUP LESSEPS no comunicarà les seves dades a cap tercer, llevat que s’informi d’això expressament.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Els drets de protecció de dades de què són titulars els interessats són:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
  • Dret de rectificació o supressió
  • Dret d’oposició
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament
  • Dret a la portabilitat de les dades

Els titulars de les dades personals obtingudes, podran exercir els seus drets de protecció de dades personals dirigint una comunicació per escrit al domicili social GRUP LESSEPS al correu electrònic habilitat a aquest efecte, info@gruplesseps.com, incloent en ambdós casos fotocòpia del seu DNI o un altre document d’identificació equivalent.

Models, formularis i més informació disponible sobre els seus drets a la pàgina web de l’autoritat de control nacional, Agència Espanyola de Protecció de Dades, d’ara endavant, AEPD, www.agpd.es.

Puc retirar el consentiment?

Vostè té la possibilitat i el dret a retirar el consentiment per a qualsevol finalitat específica atorgada en el seu moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

On puc reclamar en cas que consideri que no es tracten les meves dades correctament?

Si algun interessat considera que les seves dades no són tractades correctament per GRUP LESSEPS pot dirigir les seves reclamacions al correu info@gruplesseps.com o a l’autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l’AEPD la indicada en el territori nacional, www.agpd.es.

Seguretat i actualització de les seves dades personals

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l’informem que GRUP LESSEPS ha adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades. Tot això per evitar la seva alteració, pèrdua, i / o tractaments o accessos no autoritzats, tal com exigeix la normativa, si bé la seguretat absoluta no existeix.

És important que, perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que es produeixi una modificació dels mateixos.

Confidencialitat

GRUP LESSEPS l’informa que les seves dades seran tractades amb el màxim zel i confidencialitat per tot el personal que intervingui en qualsevol de les fases del tractament. No cedirem ni comunicarem a cap tercer les seves dades, excepte en els casos legalment previstos, o llevat que l’interessat ens hagués autoritzat expressament.