Què és el que més valores entre totes les prestacions d’un vehicle?
Què és el que més valores entre totes les prestacions d’un vehicle?

Gairebé 8 de cada 10 internautes consultats a Espanya assenyala com a prestació molt important d'un vehicle la seguretat en cas d'accident.

Després d'aquesta, ocupen un lloc destacat l'estalvi de combustible, amb un 69% de les respostes, i el baix cost de manteniment, amb un 67%. Per contra, el prestigi, amb un 14%, l'última tecnologia per al passatger (com les connexions a xarxes socials o l’streaming d'àudio o vídeo) amb un 22%, i un estil diferent i únic – també amb el 22% – estan en les últimes posicions. Aquests són alguns dels principals troballes de l'Estudi Global GfK: “Importància de les prestacions dels vehicles”.

Per realitzar aquest estudi, GfK va entrevistar més de 22.000 persones, majors de 15 anys, de forma online durant l'estiu de 2016 a 17 països: Argentina, Austràlia, Bèlgica, Brasil, Canadà, Xina, França, Alemanya, Itàlia, Japó, Mèxic, Països Baixos, Rússia, Corea del Sud, Espanya, Regne Unit i Estats Units.

L'estalvi de combustible i el baix cost de manteniment completen el pòdium

Els entrevistats havien d’avaluar quina importància tenen per a ells les prestacions que habitualment incorporen els vehicles entre una sèrie de característiques donades, com l'estalvi de combustible, qualitat de l'acabat, seguretat en cas d'accident, la fiabilitat, prestigi, comoditat, tecnologia per a passatgers i conductor, potència del motor, tipus de conducció, flexibilitat, baix cost de manteniment, estil, reputació del fabricant o espai de l'habitacle.

Si s'estudien les dades per gènere, a Espanya els homes li donen una major importància a la fiabilitat, esmentada el 71% de les vegades, després de la seguretat (76%) i l'estalvi de combustible (68%). Mentre que les dones, superen la dada general d'Espanya i arriben a un significatiu el 82% pel que fa a la seguretat, seguit del baix cost de manteniment (71%) i l'estalvi de combustible (70%).

En aquest estudi també s'han analitzat les dades per nivells d'ingressos. En aquest cas, de nou, la seguretat és la característica més destacada per a tots els nivells salarials. Les majors diferències d'opinió s'observen en la incorporació de tecnologia per al conductor (aparcament assistit, control de velocitat de creuer, obertura o encès sense clau). En aquest sentit, aquells amb més ingressos donen més importància a aquestes prestacions (49%) que els que tenen rendes més baixes (28%).

La fiabilitat ocupa un destacat 73% de les respostes

En 11 dels 17 països analitzats els entrevistats destaquen la importància de dues prestacions, tot i que s'alternin els percentatges: la seguretat en cas d'accident i la fiabilitat.

En d'altres, ocupen un lloc important en l'estalvi de combustible. Entre ells es troben Brasil (81%), Mèxic (75%), Estats Units i Espanya (tots dos amb 69%). A Itàlia (70%), Corea del Sud (70%), el Japó (50%) o Espanya (67%) el cost de manteniment està entre les principals prioritats a l'hora d'escollir un vehicle.

Destaquen especialment els casos de Rússia, on el 76% de les respostes són per a la qualitat de l'acabat, després de la fiabilitat i la seguretat; el de Països Baixos, on el 63% dels consultats s'aprecia una conducció agradable; i el de Japó on la prestació més important, amb un 57% de les respostes, és el baix cost de funcionament.

Volver al listado